fredag 28 mars 2014

En ny variant på 5-timmarskoftan.Blixerbodakofta ...mönster finns i Kyrkkaffebloggen

Mönstret är snarlikt Femtimmarskoftan.

Inga kommentarer: